Çevre Politikası

Çevresel Taahhüdümüz

Cavagna Group, çevresel sorumluluğunu her zaman için şirketin temel prensiplerinden birisi olarak ele almış ve ürün mükemmeliyet ve emniyetini sağlarken çevre üzerindeki etkiyi asgari düzeyde tutmayı amaçlamıştır.

Bu yüzden Cavagna Group, etkin ve verimli bir şekilde çevrenin korunmasını sağlamak üzere yalnızca İtalya’da ve toplumsal düzeyde öngörülen çevresel düzenlemeleri takip etmekle kalmayıp, faaliyetlerinin doğrudan ya da dolaylı olarak çevre üzerinde yarattığı etkiyi azaltmak için bir dizi eylem belirlemiştir.

Şirket tarafından uygulamaya konulan çevre politikaları, çevre koruma çerçevesinde elde edilen sonuçların sürekli olarak iyileştirilmesi ve aynı zamanda en yeni teknolojiler ve en iyi üretim uygulamalarının tesis edilebilmesi için düzenli bir şekilde takip edilmektedir.
Son olarak, Cavagna Group’un 2014 yılı sonu itibariyle uluslararası ISO 14001 standardıyla uyumlu bir Çevre Yönetim Sistemini yürürlüğe koyacağı da bilinmelidir.

Çevresel Etki Azaltma Politikaları 

Cavagna Group, bıraktığı ekolojik ayak izlerini azaltmak için doğrudan etki azaltımına yönelik bir dizi çevre politikası uygulamaktadır. Aşağıda, müdahale alanlarına göre ayrılmış strateji planlarının kısa bir açıklaması bulunmaktadır.

Yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanımı

Cavagna Group,  CO2 ve iklim değişiminde etkili olan diğer gazların salınımını azaltmak ve atmosfere kirleticilerin karışmasını engellemek için yenilenebilir enerji kaynakları kullanmaktadır. Söz konusu salınımların en kritik global çevresel sorunlar arasında olduğu yaygın bir şekilde kabul edilmiştir.

Fotovoltaik tesis

2007 yılında, sınai üretim tesisinin üzerini örten 440 m2  alana sahip çatının üstüne 48.75 kW azami kapasiteli 375 adet tek kristalli ve yüksek verimli monokristal silikon modülü de içeren bir fotovoltaik jeneratör kuruldu.

Söz konusu fotovoltaik tesis, 2010 yılında yoğun bir şekilde takviye edildi. Azami kapasite neredeyse on katı arttırıldı (445,44 kWp) ve tesisin 3,080 m2 büyüklüğündeki çatısı, 1,856 yüksek verimlilikli monokristal silikon modülle kaplandı.

Tesisin yıllık enerji üretimi, tesisin yıllık tüketiminin %25’inden biraz daha fazlasına karşılık gelen 441,463 kWh’dır.

Çevrenin korunması açısından bakıldığında, yenilenebilir bir enerji kaynağı aracılığıyla bu denli yüksek miktarda bir enerji üretimi, atmosfere yıllık 345 ton CO2 salınımını engellemiştir. Bu da, 6,500 m2 büyüklüğünde bir ormanın temizleyebileceği kadar karbondioksite karşılık gelmektedir.

Fotovoltaik sistemin çevresel faydaları

Fotovoltaik sistem tarafından üretilen yıllık enerji miktarı: 44.463 kWh
Bir yılda engellenen karbondioksit salınımı: 345 ton

Karşılık gelen karbondioksit tasarrufu: 6,500 m2 büyüklüğünde bir ormanın temizleyebileceği kadar.

cavagna-group-environmental-policy-solar-power

Biyokütle kullanan yenilenebilir enerji santrali

Tesis, yenilenebilir enerji kaynaklarından (ham bitkisel yağ) nominal 420 kW (elektrik) ve 380 kW (termal) enerji üretimi yapan bir enerji santraline sahiptir. Yıllık 3.15 GWh civarında üretim yapmaktadır.

Termal enerji kazanımı

Enerji santral motorunun soğutma suyundan ve sıcak gazlardan elde edilen ısı, termal bir enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır: Jeneratör motorunu soğutan su, durulama işleminde kullanılan makinedeki suyun ön ısıtması için buraya kanalize edilmektedir.

cavagna-group-environmental-policy-solar-power2
Ayrıca kış aylarında, iç ısıtmada kullanılan boylerlerdeki suyun ısıtılmasında da kullanılmaktadır.

Yüksek verimli ışıklandırma

Tesisin tüm ışıklandırma sistemleri, enerji tasarrufu sağlayan karartıcılarla donatılmıştır. LED lamba kullanımının da enerji tasarrufu sağladığı tespit edilmiştir.
cavagna-group-environmental-policy-solar-power3

“Cavagna Group, CO2 ve diğer gazların salınımını azaltmak için uzun süredir yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaktadır.”

Sürdürülebilir taşıma

Cavagna Group tarafından benimsenen ekolojik olarak sürdürülebilir taşıma çözümü, çalışanlara kiralanan 30-35 şirket aracını da içermektedir. Bu araçlar, düzenli bir şekilde yenilenmekte ve bakıma alınmaktadır (ortalama sözleşme süresi 48 aydır).
Kurumsal araç politikası, yalnızca İtalyan firmaları tarafından üretilen (bir istisna haricinde) modeller arasından seçim yapılmasını ve CO2 salınımlarının azaltılması için bazı tedbirlerin uygulanmasını öngörmektedir (örneğin araçlarda uygulanan motor kapasite sınırları).
İşle ilgili seyahatlerin azaltılması için şirket, sanal iletişimde en güncel araçların kullanılmasını da teşvik etmektedir. Son olarak, çalışanlar için tesisler bünyesinde bir kantin ve kreş açılmıştır.

Verimli Su Dolaşımı

Yıkama makinesine eklenen bir buharlaştırıcı ve ozmoz tesisatı sayesinde, sudaki yağlı kısım ayrıştırılmakta ve şu sonuç elde edilmektedir: Kurulum yapılmadan önce yıllık olarak suya 50,000 litre yağ karışmaktayken, artık yalnızca 10,000 litre kadar karışmaktadır. Buharlaştırıcı tarafından geri kazanılan su, tanklardaki su düzeyini takviye etmekte kullanılmaktadır.

Kaynakların sürdürülebilir kullanımına yönelik diğer politikalar

Cavagna Group, yukarıdakilere ek olarak kaynak kullanımını azaltma üzere diğer stratejiler ve politikalar da uygulamaktadır. Bunlara paketleme azaltım stratejisi, tedarikçiler tarafından gönderilen paketlerin yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi, bir su emülsiyon devresinin oluşturulması ve işlemlerde kullanılacak bakteri içermeye suyun geri dönüştürülmesi için talaşların geri kazanılması da bulunmaktadır. Özellikle suyun bakteriler tarafından kirletilmemesi için sarf edilen çabalar, işlemlerde kullanılan yıllık yağ tankı sayısının 18’den 7’ye (her biri 1,000 litre kapasiteli) düşürülmesini sağlamıştır.

Dolaylı etkilerin azaltılmasına yönelik stratejiler

Cavagna Group tedarikçileri, özellikle kara yoluyla malzeme taşınırken ortaya çıkan CO2 salınımını azaltmak üzere tesislere olan yakınlarına göre seçilmektedir.
Ayrıca mallar, tüketim tasarrufu ve yük optimizasyonuna yönelik olarak uygulanan politikalar çerçevesinde sevk edilmektedir.

cavagna-group-environmental-policy-solar-power-cogenerator


Download Environmental Policy
Italian Version