Küresel İlkeler Sözleşmesi

Cavagna Group, bir Birleşmiş Milletler inisiyatifi olan “Küresel İlkeler Sözleşmesine” katılmış ve bu çerçevede stratejik vizyonuna, kurumsal kültürüne ve günlük faaliyetlerine sözleşmede öngörülen insan hakları, çalışma, çevre koruma ve yolsuzluk önleme alanlarındaki On Prensibi dâhil etmiştir. Buna ek olarak, genel anlamda Birleşmiş Milletler tarafından belirlenmiş daha geniş kapsamlı kalkınma hedeflerini de desteklemektedir.

On İlke şöyledir:

 

  1. Uluslararası ilan edilmiş insan haklarına ve etki alanlarına destek olmak ve saygı göstermek
  2. İnsan hakları ihlallerine göz yummamak
  3. Sendikalaşma hakkını ve toplu sözleşme özgürlüğünü gözetmek
  4. Her türlü zorla ve zorunlu çalışma uygulamasını engellemek
  5. Çocuk işçiliğin etkin bir şekilde ortadan kaldırılmasına destek olmak
  6. İstihdam ve mesleki uygulama alanlarında ayrımcılığı engellemek
  7. Çevresel sorunlar karşısında tedbirli bir yaklaşım benimsemek
  8. Çevresel sorumluluğu arttıracak inisiyatifler geliştirmek
  9. Çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını teşvik etmek
  10. Her türlü yolsuzlukla mücadele etmek

Cavagna Group, BM Küresel İlkeler Sözleşmesini kurumsal etik kurallarının ayrılmaz bir parçası ve grubun gelişimi sürecinde müşterileri nezdinde ayrıştırıcı bir faktör olarak kabul etmektedir.

Resmi BM Kürsel İlkeler Sözleşmesi internet sitesinde yer alan Cavagna Group Katılımcı sayfasını ziyaret ederek daha fazla bilgi edinebilirsiniz.